Koszyk Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Wysyłka
0,00 Zł Podatek
0,00 Zł Razem

Realizuj zamówienie

Warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych (eBook) oraz akcesoriów treningowych w sklepie internetowym adziafit.pl.

Sklep internetowy Adziafit Store, działający pod adresem http://www.adziafit.pl, należy do firmy Adziafit Adriana Izdebska z siedzibą w miejscowości Smolec, Łąkowa 1/1, 55-080 NIP:8942862705, REGON: 383295458

Definicje:

EBOOK-I – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF.

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. 

WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM).

Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania,  czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków jak m.in. Stanza czy Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.

USTAWA – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)

SKLEP – oznacza prowadzony przez Adziafit Adriana Izdebska w domenie www.adziafit.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od adziafit.pl Treści Cyfrowych.

TREŚCI CYFROWE – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki 

AKCESORIA TRENINGOWE - produkty niewirtualne oferowane przez sklep typu guma, mata, piłka gimnastyczna etc.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze strony Adziafit.pl, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych oraz akcesoriów treningowych.
2.
Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.
Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Adziafit.pl a użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez użytkownika ze sklepu oraz jego funkcjonalności.
4.
Właścicielem sklepu oraz podmiotem sprzedającym treści cyfrowe jest Adziafit Adriana Izdebska
5.
Nazwa Adziafit.pl oraz wszelkie zawarte w ramach sklepu treści cyfrowe w rozumieniu ustawy, podlegają ochronie prawnej.

§ 1. Składanie zamówienia.

Klient może zamówić produkty oferowane w adziafit.pl przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.adziafit.pl.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

- zarejestrować się i zalogować w sklepie adziafit.pl,

- wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

- wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

- dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie adziafit.pl, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie (nie dotyczy akcesoriów treningowych).

 

§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych w adziafit.pl.

 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie adziafit.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma Adziafit Adriana Izdebska nie gwarantuje, że zakupiona na stronie Adziafit Store książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych. 

UWAGA! 

Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

- możliwość lub brak możliwości drukowania,

- możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.

Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach adziafit.pl.

§ 3. Metody płatności.

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy PayPro SA.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

- przelewem online (ePrzelewy)

Adziafit.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestacji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

§ 4a. Warunki realizacji zamówienia (ebook).

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez adziafit.pl potwierdzenia z firmy PayPro SA informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, adziafit.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, adziafit.pl poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, adziafit.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. 

§ 4b. Warunki realizacji zamówienia (akcesoria treningowe).

Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport bądź dokona odbioru osobistego.

Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaż. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku towarów wielkogabarytowych możliwa jest również dostawa transportem własnym Sprzedawcy. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia.

Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 5. Ceny i formaty zakupionych książek oraz akcesoriów treningowych.

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego adziafit.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 5% lub 23%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ‘Koszyk’.

§ 6. Faktury VAT

Adziafit.pl nie wystawia faktury VAT.

§ 7a. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia (ebook)

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 7b. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia (akcesoria treningowe)

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7b1, 7b2, 7b3 niniejszego Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  7b1. Jeżeli Klient zrezygnował z zakupu przedmioty po wysyłce przedmiotu - otrzyma zwrot pieniędzy po otrzymaniu przez sklep zwróconego towaru obniżony o koszt pierwotnej wysyłki.

  7b2.. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w    transporcie.

  7.b3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania        rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi Sprzedawcy w ogóle oferuje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

§ 8. Korzystanie z zakupionych na adziafit.pl produktów przez Klienta (e-book)

Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na adziafit.pl i przejściu do podstrony ‘Moje zamówienia’.

W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na link wygenerowany w kolumnie ‘Produkt’ w szczegółach zamówienia.

Uwaga! Zakupiony e-book będzie do pobrania tylko na okres 7 dni od dokonania zakupu.

Jakakolwiek odsprzedaż zakupionego e-booka, czy inna nieautoryzowana dystrybucja zakupionych treści jest ZABRONIONA i będzie skutkowała podjęciem kroków prawnych.

§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym Adziafit Store. Adziafit Adriana Izdebska nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

Wszystkie produkty oferowane przez adziafit.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w adziafit.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez adziafit.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w adziafit.pl innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

- rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w adziafit.pl w całości lub we fragmencie,

- komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w adziafit.pl,

- modyfikowania produktów zakupionych w adziafit.pl.

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w adziafit.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w adziafit.pl niezgodnie z prawem, adziafit.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

adziafit.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od adziafit.pl.

 

§ 10. Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych na stronie adziafit.pl.

Kopia ebook-a zakupiona w adziafit.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 11a. Reklamacje (e-book).

Klient może zgłosić reklamacje na adres: adrianaizdebska@gmail.pl w przypadku, gdy:

- zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

- Klient dokona zapłaty ze produkt, produkt nie pojawi się na półce, Klient poinformuje adziafit.pl o braku produktu, a w ciągu 24 (dwudzestu-czterech) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez adziafit.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

adziafit.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez adziafit.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 11b. Reklamacje (akcesoria treningowe).

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa na początku regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty (produkty objęte są gwarancją producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

W przypadku słusznej reklamacji Sprzedawca wymieni lub naprawi produkt zgodnie z warunkami gwarancji. Wszelka inna dalsza odpowiedzialność Sprzedawcy za bezpośrednią lub powstałą w wyniku reklamacji stratę Klienta jest wykluczona.

§ 12.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214 ze zm.).

§ 13. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adziafit.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

 

§ 14. Zmiana regulaminu.

Reulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, które mają wpływ na działalność sklepu adziafit.pl po 14 dniach od poinformowania Klientów przed wprowadzaną zmianą na stronie sklepu.  Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i adziafit.pl umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.